• Čeština
 • English
 • Deutsch

Další výstavy

Květen | 24. 5 24. 9. 2006

Areál výstaviště:

 • Česká fotografie - výstava zvětšenin 4x5 m devatenácti významných českých fotografů (hradby)
 • Objekt pro radost - Pavel Cupák - soubor deseti dřevěných plastik určených pro dětské návštěvníky výstaviště (hradní příkop u Hradební ulice)
 • Dřevěné a kamenné objekty - Václav Fiala - tři kamenné a pět dřevěných objektů vítěze sochařské soutěže v Sydney (Austrálie) z roku 2005 (nivní louky)
 • Hladina s lekníny - Thomas May (Norimberk, SRN) - instalace leknínových květů dva metry nad úrovní hradního příkopu

Špejchar:

 • A 69 Remixy - Redčenkov, Tomášek, Wertig - originální modely realizací a studií skupiny architektů z Františkových Lázní, působících v Praze, kdy se návštěvník výstavy stává součástí těchto modelů
 • Krajiny na kraji - studenti FAMU Praha - výstava z knihy vzniklé jako součást dvouletého projektu katedry fotografie Filmové a televizní fakulty, ve kterém studenti mapovali příhraniční oblasti celé České republiky
 • Paměť krajiny - krajina paměti - dvacet českých a německých výtvarníků (24.5. - 26.6.) - společná výstava českých a německých malířů, fotografů a sochařů inspirovaná příhraniční krajinou sousedících zemí; výstava se dotýkala i dlouhodobého projektu Asociace výtvarných umělců Karlovarského kraje Právo na krajinu

Chebský hrad

 • Jaroslav Róna – Sochy – dvacet plastik, většinou bronzových, předního českého umělce

Františkánský kostel

 • Miroslav Mráka – Fotografie 2005-2006 – výstava dvojic fotografií z areálu výstaviště před začátkem prací a stejných záběrů po ukončení prací

Klášterní zahrady

 • Josef Anderle – Sochy – osm žulových plastik jihočeského sochaře, včetně dvou pohyblivých modelů, se kterými mohl návštěvník manipulovat a vytvořit objekt nový

Křížová chodba Františkánského kláštera

 • Miloslav Svoboda – Pocta Františkánům – výstava keramických objektů chebského výtvarníka

Leden | 1. 1 31. 12. 2006

Ve spolupráci se Spolkem přátel starého Chebu


leden, únor: Chebské veduty – Jindřich Turek – akvarely


březen, duben: Špachtlí a štětcem – Jiří Černý – výstava člena Krajské umělecké asociace


květen, červen: Zátiší – Karel Matoušek – výstava chebského výtvarníka


červenec, srpen: Z grafického ateliéru – výstava studentů umělecké školy z Nižního Tagilu v rámci KVbH


září, říjen Lubomír Stiburek – Akt v modrém – výstava fotografií člena Klubu přátel Galerie 4


listopad, prosinec Hana Fischerová – Body oh body – výstava členky občanského sdružení Ateliér


Prosinec | 1. 12 31. 1. 2006

Výstavní síň Thálie - Cheb


Prosinec | 1. 12 31. 12. 2005

Výstava z projektu  - Radnice Cheb


Říjen | 1. 10 30. 11. 2005

Výstava v Kolonádě solného a lučního pramene ve Františkových Lázních


Duben | 1. 4 30. 4. 2005

Hotel de Region, Nantes, Francie


Duben | 1. 4 30. 4. 2005

Chateau de la Gobiniére, Orvault, Francie


Duben | 1. 4 30. 9. 2005

duben - červen: Osvobození Chebu


červenec - srpen : Obrazy - Václav Malina


září: Otec a syn - Tomáš a Jakub Švédové - Obrazy a objekty


říjen: Unie výtvarných umělců KV


Leden | 1. 1 31. 12. 2005

4.6.-31.7. - Z útržků - Výstava korespondence a fotografií Jana Saudka


7.12.-28.2. - Akt v modrém -  Lubomír Stiburek


Září | 1. 9 1. 12. 2004

S hvězdičkou - tématická výstava o.s. Ateliér ironizující konzumní zaměření časopisů pro mládež (září)

Návrat k sobě - repríza výstavy Z. Illka věnovaná jeho téměř dvacetileté tvorbě u příležitosti životního jubilea (říjen)


Červen | 1. 6 30. 6. 2004

Jakub Špaňhel - výrazná osobnost české výtvarné scény (červen, červenec)

Vladimír Kafka - Slunce mluví - pražský výtvarník čerpající inspiraci ze svých studijních pobytů v Jižní Americe (srpen, září)


Červen | 1. 6 31. 8. 2004

7. KontAKTfoto 2003 - výsledky mezinárodního workshopu portrétu a aktu (červen)

S hvězdičkou - tématická výstava o.s. Ateliér ironizující konzumní zaměření časopisů pro mládež (srpen)


Květen | 1. 5 31. 7. 2004

Zbyněk Illek - Návrat k sobě - spolupráce na výstavě (květen)


Vladimír Kafka - Slunce mluví - spolupráce na výstavě (červenec)