• Čeština
  • English
  • Deutsch

Ladislav Šolc

fotos
Ladislav Šolc
Narozen/a: 
22. 1. 1957
Místo narození: 
Cheb
Výstavy v G4 a další výstavy: 
Retrospektiva 1970-2010
Výstavy v G4 a další výstavy: 
DIPTYCHY - Mezi nebem a zemí

Narodil jsem se v roce 1957 v Chebu. Moji rodiče osídlili Cheb v roce 1948. Fotografuji od svých dvanácti let. První „reportáže“ jsem pořídil na skautských táborech v závěru 60. let. Vážně jsem se upsal fotografi i v osmé třídě ZDŠ v roce 1970, ve školním fotokroužku pod vedením našeho češtináře Františka Švehly.

V deváté třídě jsem se defi nitivně rozžehnal s myšlenkou stát se houslistou a za odměnu jsem byl rodiči odeslán na plzeňské gymnázium studovat ve „speciálce“ na matematiku a fyziku.

Po maturitě jsem o vlásek unikl technice a zakotvil na fakultě žurnalistiky UK, kde bylo tehdy možné – vedle FAMU – získat vzdělání, jež by se mohlo pro další působení v oboru fotografie hodit. Zde jsem také získal doktorát a pověst nadšence pro fotografii. To, plus štěstí, mi zajistilo snové místo redaktora čtvrtletníku Revue Fotografie. Až do roku 1992.

V závěru osmdesátých let jsem se vedle přípravy velkolepých letních pražských výstav ke 150. výročí zveřejnění vynálezu fotografie věnoval jako spoluautor ojedinělému edičnímu projektu Encyklopedie českých a slovenských fotografů (Asco Praha, 1993).

Po sametové revoluci jsem zúročil svoje dávné zkušenosti z funkce zástupce velitele zdravotní čety v plzeňské Vojenské nemocnici a přenesl své působení do oblasti zdravotnictví. První porevoluční pětiletku jsem strávil jako tajný rada pro obrazovou redakci v novátorském čtrnáctideníku pro zdravotně-erotickou osvětu NEI REPORT. Od roku 1992 dodnes působím ve funkci šéfredaktora měsíčníku České stomatologické komory s názvem LKS. Periodika nejen stavovského, ale také odborného, recenzovaného. Zároveň jsem zahájil i spolupráci s berlínským nakladatelstvím Edition Pavel Šticha, kde jsem spolupracoval na víc než deseti obrazových publikací kalendářů, výstav a dalších mezinárodních projektů.

Nejvýznamější kapitolou mého profesionálního působení v oblasti fotografie byla desetiletá spolupráce s nakladatelstvím Helma (dnes HELMA 365), kde jsem se ve funkci konzultativního šéfredaktora podílel na vybudování největšího kalendářového nakladatelství u nás s mnohamilionovou roční produkcí. Jako výtvarník jsem navrhl a připravil grafi cký design více než půl tisícovky stolních a nástěnných kalendářů a také diářů.

Průběžně fotografuji a tři desetiletí publikuji své obrazové a textové práce u nás i v zahraničí. Zároveň se věnuji volné fotografické tvorbě a po delší odmlce opět vystavuji.

V posledních letech se soustřeďuji na konzultační a lektorskou práci – viz www.aktivfoto.cz nebo www.altanek.cz. Provozuji také vlastní fotografický blog http://blog.aktivfoto.cz/.”