• Čeština
  • English
  • Deutsch

Galerie 4 - galerie fotografie

fotos
Založení Galerie 4 v Chebu
Galerie 4 - galerie fotografie
Galerie 4 - galerie fotografie
Galerie 4 - galerie fotografie

Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje, Františkánské náměstí 30/1, 350 02 Cheb,

Tel.: +420 354 422 838 (út-ne 10-17) , 736 514 083

Email: galerie4@galerie4.cz

Otevírací doba: Út-Ne 10:00-17:00 (do 18:00 má návštěvník možnost zhlédnout výstavy)

Historie

Historie Galerie 4 se začala psát v roce 1985, kdy byla založena při Okresním kulturním středisku. Dnes je nejstarší stálou fotografickou galerií v České republice.

První sídlo galerie bylo vytvořeno rekonstrukcí podloubí a přilehlých prostor v Kamenné ulici č. p. 2. Architektonická členitost nabízela čtyři výstavní prostory. Kapacita dohromady s rostoucím kulturním významem Galerie 4 začala být postupně nedostatečná. Pro zúročení přesahu galerie z regionální úrovně na mezinárodní, byl navržen a později realizován program Art Centrum Galerie 4, spjatý s pětipodlažním barokním objektem v památkové rezervaci města Chebu. 

V červnu roku 2014, byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce Špejcharu na Františkánském náměstí 30/1 v Chebu, za účelem vytvoření nového Art Centra pro Galerii 4. Rekonstrukci národní kulturní památky financoval Karlovarský kraj. Barokní sýpka tak získává novou společenskou funkci a byla zpřístupněna dne 4. prosince 2015 veřejnosti. Větší prostorové zázemí galerie, na celkové ploše 665 metrů čtverečních, umožňuje rozvíjení výstavní, kulturní i vzdělávací nabídky. Vznikly tak podmínky pro existenci kulturního těžiště více než jednoho euroregionu.

Vybavení

Galerie disponuje závěsným instalačním systémem Nielsen a je osvětlena LED reflektory Guzzini. Prostory galerie je možné členit použitím variabilních výstavních panelů, a tím docílit potřebné atmosféry i výstavní plochy. Výstavní plocha a prostor nyní umožňuje prezentaci tradičních i nových moderních tvůrčích přístupů.

Odborná činnost

Instituce není omezena pouze na výstavní činnosti, ale je rovněž pořadatelem kulturně-společenských akcí pro odbornou i širokou veřejnost, děti a mládež. Sbírky jsou koncipovány jako studijní a dokumentační. Sbírkotvorná činnost je zaměřena především na českou a zahraniční fotografickou tvorbu od 50. let minulého století do současnosti. Kromě již zmíněného se galerie věnuje metodické činnosti, orientované na širokou i odbornou veřejnost. Z teoretické roviny lze uvést například publikační činnost, provoz knihovny a archivu, pořádání seminářů a přednášek. Praktická rovina zahrnuje workshopy a sympozia. Pro zlepšení komfortu návštěvníka byl vybudován klub s galerijní kavárnou a čítárnou, zde se koná i většina kulturních akcí včetně menších a krátkodobých výstav.

Nejvýznamnější víceleté projekty Galerie 4

 1985-1991 Barevné léto 

desetidenní workshop pro mladé fotografy, výtvarníky a divadelníky

1985-1991 Škola vidění

dílna pro výtvarníky a fotografy

1988-1992 Mezinárodní dílna dokumentární fotografie

Dokumentace měst a okolí Aš,Luby, Mariánské lázně, Františkovy Lázně, Cheb

1993-1996 Fotodiagonála

Mezinárodní fotografický workshop v Mnichově, Chebu, Edinburgu, Palermu

1993-1996 Nejasná rodina

Crook (VB), Luby u Chebu, Amiens (F), Essen- Borbeck (D)

1998-Aš po 10 letech

Mezinárodní dílna dokumentární fotografie

1996-dosud KontAKTfoto

Mezinárodní workshop portrétu a aktu

1999-2000 1. česko-francouzský projekt

Společný workshop českých a francouzských fotografů

2000-2001 Teď a tady

česko- německý projekt dokumentární fotografie

2001-2005 Tvůrčí sympozium Františkovy Lázně

Sympozia pro malíře a sochaře

2000-2005 Nová media

mezinárodní přehlídka computerartu

2003-dosud Chebské dvorky

krajský festival uměleckých projektů s mezinárodní účastí

2005 Oko z ulice

Projekt zaměřený na “děti ulice” pořádaný ve spolupráci s odborem sociálních věcí MěÚ Cheb a zařazený do prevence kriminality MV ČR

2005-2007 Z jednoho břehu na druhý

2. česko-francouzský projekt - společný workshop českých a francouzských fotografů a výtvarníků

2006-Krajinná výstava bez hranic

Fotografická, malířská, sochařská sympozia a výstavy

2006-2008 Město,vesnice, krajina, lidé

Česko-ruský fotografický workshop

2008-Aš po 20 letech

Mezinárodní dílna dokumentární fotografie

2005-2011 Chebské niky

projekt věnovaný 950. výročí od první písemné zmínky o Chebu s cílem - zaplnit  prázdné niky a kartuše v památkové rezervaci města Chebu pracemi současných výtvarných umělců.

2010-2011 Konec země…Finistere…

3. česko - francouzský projekt

2014-2015 - Art Centrum Galerie 4

Rekonstrukce barokního špýcharu na Františkánském náměstí v Chebu a jeho proměna v galerii.