• Čeština
 • English
 • Deutsch

Další výstavy

Květen | 1. 5 30. 9. 2008

Ve spolupráci s agenturou Aroko: Světelné obrazy z Ruska/ kurátor PhDr.P.Scheufler a Uganda/Jiří Pasz


Duben | 26. 4 30. 9. 2008

26.4.-31.5. Chebská křídla - historie chebského letiště ve fotografii ze sbírky Luďka Matějíčka


6.6.-26.7. Fabio Sgroi (Itálie) - dokumentární fotografie známého sicilského fotografa, kurátor Zbyněk Illek


srpen-září Stromy lidí (Finsko) - projekt finských fotografek, kurátor Jan Pohribný


Leden | 1. 1 30. 1. 2008

leden - březen: Jaroslav Seibl - regionální autor, jehož tvorba je ovlivněna géniem loci historického centra města Chebu


duben - červen: Chebské rytiny – Ladislav Pilip - výstava historických rytin týkajících se města Chebu. Výstava sběratele starožitností a amaterského historika.


16. 6. - 14. 8. David Vávra - Z kavárny do kavárny - výstava barevných kreseb známého herce a architekta. Kresby interiérů kaváren ve světě.


16. 8. - 6. 11. Tatiana Batrakova, Ekaterina Poedinščikova - absolventky malby na Fakultě umělecké tvorby Sociálně-pedagogické akademie v Nižním Tagilu.


7. - 30. 11. Hannes Wiedemann - Záznamy očitých svědků - v rámci Měsíce fotografie v Hofu


Leden | 1. 1 31. 1. 2008

Výstava členů o.s. Ateliér G4 v Bazilice, České Budějovice


Červenec | 31. 7 31. 8. 2007

U příležitosti fotografického workshopu “Město, vesnice, krajina, lidé” představilo 10 autorů o.s. Ateriér G4 celkem 90 fotografií ze své tvorby.


Květen | 19. 5 22. 7. 2007

Výstava v Galerii Brömse, Františkovy Lázně


Květen | 1. 5 30. 9. 2007

5.5. - 18.6. Osvobození, okupace, odchod - Fotografie sovětských vojsk 1945, 1968, 1990-1991, kurátor Dana Kyndrová

23.6. - 27.8. Novotný, Doskočil - Sochařské dílo mladých autorů

7.9. - 30.9. Z jednoho břehu na druhý - výstava malby a fotografie z česko-francouzského projektu


Březen | 28. 3 3. 6. 2007

Galerie Ursulines, Quimperlé, Francie


Leden | 1. 1 31. 12. 2007

leden-únor Srí Lanka očima Rotary klubu Cheb - výstava fotografií členů Rotary klubu ze společného výletu

březen-duben Chebští rybáři - výstava fotografií chebských rybářů nejen o jejich úlovcích

květen-červen Cestujeme do světa - výstava fotografií chebských občanů z blízké i vzdálené ciziny

červenec-srpen Cheb z výšky - aerofotografie našeho města

listopad-prosinec Vánoční dárečky - výstava adjustované fotografie, grafiky a malby


Listopad | 1. 11 31. 12. 2006

Galerie 4 představila na festivalu Měsíc fotografie v Hofu kolekci z výsledků mezinárodních dílen portrétu a aktu z let 2004-2005.


Říjen | 2. 10 31. 12. 2006

Výstava fotografií občanského sdružení Ateliér v rámci česko-francouzského projektu Z jednoho břehu na druhý.


Květen | 26. 5 20. 7. 2006

26.5. - 20.7. Jaroslav Róna – malířské dílo


29.7. - 24.9. Pavel Mára – velkoplošná fotografie


Květen | 24. 5 24. 9. 2006

Areál výstaviště:

 • Česká fotografie - výstava zvětšenin 4x5 m devatenácti významných českých fotografů (hradby)
 • Objekt pro radost - Pavel Cupák - soubor deseti dřevěných plastik určených pro dětské návštěvníky výstaviště (hradní příkop u Hradební ulice)
 • Dřevěné a kamenné objekty - Václav Fiala - tři kamenné a pět dřevěných objektů vítěze sochařské soutěže v Sydney (Austrálie) z roku 2005 (nivní louky)
 • Hladina s lekníny - Thomas May (Norimberk, SRN) - instalace leknínových květů dva metry nad úrovní hradního příkopu

Špejchar:

 • A 69 Remixy - Redčenkov, Tomášek, Wertig - originální modely realizací a studií skupiny architektů z Františkových Lázní, působících v Praze, kdy se návštěvník výstavy stává součástí těchto modelů
 • Krajiny na kraji - studenti FAMU Praha - výstava z knihy vzniklé jako součást dvouletého projektu katedry fotografie Filmové a televizní fakulty, ve kterém studenti mapovali příhraniční oblasti celé České republiky
 • Paměť krajiny - krajina paměti - dvacet českých a německých výtvarníků (24.5. - 26.6.) - společná výstava českých a německých malířů, fotografů a sochařů inspirovaná příhraniční krajinou sousedících zemí; výstava se dotýkala i dlouhodobého projektu Asociace výtvarných umělců Karlovarského kraje Právo na krajinu

Chebský hrad

 • Jaroslav Róna – Sochy – dvacet plastik, většinou bronzových, předního českého umělce

Františkánský kostel

 • Miroslav Mráka – Fotografie 2005-2006 – výstava dvojic fotografií z areálu výstaviště před začátkem prací a stejných záběrů po ukončení prací

Klášterní zahrady

 • Josef Anderle – Sochy – osm žulových plastik jihočeského sochaře, včetně dvou pohyblivých modelů, se kterými mohl návštěvník manipulovat a vytvořit objekt nový

Křížová chodba Františkánského kláštera

 • Miloslav Svoboda – Pocta Františkánům – výstava keramických objektů chebského výtvarníka

Leden | 1. 1 31. 12. 2006

Ve spolupráci se Spolkem přátel starého Chebu


leden, únor: Chebské veduty – Jindřich Turek – akvarely


březen, duben: Špachtlí a štětcem – Jiří Černý – výstava člena Krajské umělecké asociace


květen, červen: Zátiší – Karel Matoušek – výstava chebského výtvarníka


červenec, srpen: Z grafického ateliéru – výstava studentů umělecké školy z Nižního Tagilu v rámci KVbH


září, říjen Lubomír Stiburek – Akt v modrém – výstava fotografií člena Klubu přátel Galerie 4


listopad, prosinec Hana Fischerová – Body oh body – výstava členky občanského sdružení Ateliér