• Čeština
  • English
  • Deutsch

Anna Kocourková

Narozen/a: 
17. 9. 1942
Místo narození: 
Plzeň
Výstavy v G4 a další výstavy: 
Photo 4k.2007 - Anna, Karel, Pavla, Ondřej Kocourek
Výstavy v G4 a další výstavy: 
Twenty years after - Asch

Je spoluautorkou, organizátorkou a kurátorkou řady mezknárodních uměleckých projektů, převážně z cyklu Grenzgänger. V roce 1999 obdržela Kulturní medaili spolkové země Horní Rakousy a v roce 2001 ocenění St. Anna Preis.


Fotografuje od poloviny 60. let, společně s manželem Karlem Kocourkem. První výstavu s názvem Fotografické obrazy uspořádali v PLzni v roce 1971. Největší vliv na její výtvarnou tvorbu a orientaci mělo studium na Škole výtvarné fotografie v Brně (1972-1976), především setkání s Dr. Válavem Zykmundem, a absolvování přednášek na pražské FAMU (1976-1977) Prof. Jána Šmoka, Dr. Františka Dvořáka a Ing. Petra Tauska. Od roku 1996 fotografuje intezivněji barevně, pracuje na volných cyklech (např. Totálnjí poezie, Mail-art, Město), používá barvu ke zdůraznění snímků i jejich výtvarného působení. Zároveň spoolečně s manželem vytvářejí snímky pro fotografický archivprojektu Grenzgänger, sestavují z nich a vystavují tématické kolekce. Zastoupena ve veřejných sbírkách v České republice, Itálii, Německu, Rakousku a Velké Británii.


Anna Kocourková má schopnost vybrat si za námět zdánlivě bezvýznamné věci a tím je zhodnotit, signalizovat jejich nezbytnost. V jejích cyklech a tématických celcích se něco vedlejšího stává hlavním tématem. Její práce navádějí k zahledění a přemýšlení. Fotografie vyzařují napětí a stávají se tím uměleckými díly; činí všední věci podstatnými; napomáhají tím k pochopení a vědomému prožívání světa kolem nás; spojují obssahovou sevřenost s formální krásou. Její cykly jsou napínavě inscenovány, precizně aranžovány, vyznačují se jasným výkladem toho, co autorka vidí. Minimalistické práce svědčí o sebeovládání a o zvládnutí tématiky, což přesvědčuje. Fotografie Anny Kocourkové byly v posledních letech vystavovány v celé řadě významných muzeí a evropských institucích. O odborných kruzích byly přijímány s velkým uznáním.”


Hans Egon Wörlen (Muzeum moderního umění, Pasov)