• Čeština
  • English

Haumont Gwënola

Výstavy v G4 a další výstavy: 
Light of Brittany

Fotografování se věnuje od střední školy, kdy si fotografii vybrala jako volitelný předmět.

Po bakalářském studiu v oboru užitého umění absolvovala akademii výtvarných umění.

Je držitelkou francouzských diplomů DNAP a DNSEP, které odpovídají bakalářskému a magisterskému titulu, přičemž si jako prostředek svého uměleckého vyjádření vybrala fotografii.

Účastnila se tříměsíční stáže v Brně na Fakultě výtvarných umění VUT.

Je profesorkou výtvarného umění a tvůrčí fotografie.

Fotograficky zpracovává tato témata: školní mládež, studenti, mladí lidé v azylových domech a pacienti si duševními onemocněními.

Je zakládající členkou sdružení La Veduta, které sdružuje výtvarníky, fotografy i básníky. Tato skupina spojila mnoho fotografů a přivedla je ke společné práci na mnoha uměleckých projektech. La Veduta spolupracuje i s českou galerií G4 a do svého tvůrčího programu zapojuje autory s odlišným uměleckým vyjádřením.