• Čeština
  • English
  • Deutsch

Ján Šmok prof.

Narozen/a: 
30. 12. 1921
Místo narození: 
Lučenec, Slovensko
Úmrtí: 
10. 12. 1997

byl český fotograf, teoretik fotografie a vysokoškolský pedagog. Díky jeho vlivu vznikla na pražské FAMU samostatná katedra fotografie. Šmok se tímto způsobem zasadil o uznání fotografie jako uměleckého směru, který má smysl studovat v tehdejším Československu na úrovni vysoké školy (do té doby byla považována za učební obor - reprodukční techniku). Díky jeho aktivitám patřila FAMU po celou dobu normalizace až do převratu v roce 1989 k relativně svobodným místům.


Ján Šmok žil do roku 1939 s rodiči na Slovensku, vychodil obecnou školu v Levoči, gymnázia v Kežmaroku a v Bratislavě. Na začátku druhé světové války přesídlil do Prahy, kde studoval obor knižní vazba na Státní grafické škole. Na konci války byl zaměstnancem společnosti PragFilm.


Mezi lety 1946-1951 studoval na filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. V roce 1951 se stává jejím kmenovým zaměstnancem, tajemníkem katedry filmové fotografie a techniky, později je jmenován proděkanem (1957). V roce 1958 se habilitoval na docenta v oboru kamera, roku 1975 byl jmenován profesorem. Mezi roky 1973-1976 byl prorektorem AMU.


V roce 1960 vzniká z jeho iniciativy na katedře filmového a televizního obrazu FAMU fotografická specializace. Jde o první a na dlouhou dobu jediné místo, kde lze ve východní Evropě studovat fotografii jako umělecký obor na úrovni vysoké školy. V roce 1975 prosadil založení samostatné katedry fotografie na stejné škole, kterou vedl až do roku 1987. Od tohoto roku až do své smrti byl řadovým pedagogem FAMU, od roku 1991 vyučoval i na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.


zdroj: Wikipedia