• Čeština
  • English
  • Deutsch

Jiří Nussbaumer

Místo narození: 
1950, Cheb

Fotografií se zabývá od roku 1977 jako samouk. V této době fotí většinou krajinu- Stává se členem chebského fotoklubu při KaSS, zúčastňuje se prvních výstav a soutěží doma i v zahraničí. V roce 1982 se hlásí ke studiu fotografie na LŠU v Sokolově pod lektorským vedením Františka Bílka a Františka Tvarůžka. Vznikají jeho první fotografické soubory Pláž, Líčení, Berlínské motivy. V roce 1984 skládá přijímací zkoušky na Institut výtvarné fotografie v Opavě. V této době vznikají první akty a portréty. Účastní se workshopů a seminářů organizovaných Galerií 4 pod vedením Zbyňka Illka.Žije a pracuje v Chebu.


1985 Škola vidění


        Mezinárodní dílna dokumentární fotografie, Lubsko


        Mezinárodní dílna dokumentární fotografie, Mariánské Lázně


        Intrenational Biennale, Andora


1988 autorská výstava, studovna Okresní knihovny, Cheb


        Chebský fotoklub, Charkvov, SSSR


1992 Dokumentární fotografie Chebska, Wentlingen, SRN


        Fotodiagonála, Mnichov, SRN


1993 Mezinárodní seminář fotografie, Burghausen, SRN


1996 KontAKTfoto, Františkovy Lázně, Lektor: Roman Sejkot


1997 KontAKTfoto, Františkovy Lázně, Lektor: Tono Stano


účast na mezinárodních dílna Galerie 4:


1998 Normandie, lektoři: William Ropp, Tono Stano


1999 Bretaň, lektor: Pavel Mára