• Čeština
  • English
  • Deutsch

Miroslav Vojtěchovský

fotos
Miroslav Vojtěchovský
Narozen/a: 
29. 7. 1947
Místo narození: 
Velim, okres Kolín
Výstavy v G4 a další výstavy: 
The glass before the lens - Miroslav Vojtěchovský

Vyučený fotograf, absolvent Střední průmyslové škole grafické v Praze, působil v reklamní agentuře Merkur a poté vystudoval obor fotografie na FAMU. Od roku 2007 je držitelem titulu QEP (Qualified European Photographer) vydávaného Evropskou asociací profesionálních fotografů. Od konce šedesátých let pracoval jako nezávislý výtvarník, převážně specializovaný na dokumentaci uměleckého studiového skla a propagaci produkce českého a slovenského sklářského průmyslu.


Souběžně s výtvarnou prací externě (od r. 1978) vyučoval na katedře fotografie FAMU a v roce 1990 byl zvolen vedoucím této katedry, kterou vedl nepřetržitě do roku 1999, kdy odešel na čtyři roky k působení na American University ve Washingtonu, DC. V období let 1993-1996 působil jako prorektor AMU v Praze, pověřený záležitostmi studijního a vědeckého rozvoje. Habilitoval se v roce 1993 na základě studie Metodologie vysokoškolské umělecké výuky a v roce 1997 byl jmenován historicky prvním profesorem pro obor Umělecká fotografie v českém vysokoškolském systému. Vedle působení v AA&RF na Fakultě umění a designu UJEP spolupracuje s Ústavem dramatické a scénické tvorby pražské DAMU a publikuje své studie v časopisu DISK, je garantem výuky oboru fotografie na Soukromé vyšší odborné a umělecké škole “Orange Factory” v Praze a vyučuje zahraniční studenty v rámci University Studies Abroad Consorcia při Fakultě humanitních studií UK a na pražské pobočce American University, Washington, DC. Pořádá celou řadu workshopů a přednášek zaměřených jak na oblast ateliérové tvorby, tak alternativních a historických technik. V roce 2007 byl Asociací profesionálních fotografů ČR jmenován Osobností fotografie za dlouholetý přínos oboru.