• Čeština
  • English
  • Deutsch

Pavel Pecha

Narozen/a: 
1. 8. 1962
Místo narození: 
Kremnica, SR
Výstavy v G4 a další výstavy: 
Intuitive Theatre

Studia:


1977-1981 Střední průmyslová škola hornická v Banské Štiavnici


1984-1987 Institut výtvarné fotografie v Opavě


1989-1994 FAMU, obor umělecká fotografie


Uspořádal 10 samostatných výstav doma i v zahraničí a zúčastnil se kolem 45 skupinových výstav. Jeho dílo tvoří součást soukromých i veřejných sbírek doma i v zahraničí. Je spoluzakládajícím členem Společnosti pro pěstování a šíření patafyziky na Slovensku i v jiných zemích. Žije a pracuje v Trnavě.


Žiji ve dvou světech. Jeden je reálný, druhý jako alternativa, vytvořená z negativu necností reálného světa. Ten druhý má pro mě větší cenu. Je mým zrcadlem či obrazem. Neustálá sebekontrola jej mění. Stále se vyvíjí. Postupně se do něho uzavírám. Možná dobrovolně, možná z nutnosti. Je totiž lepší a dokonalejší než ten reálný. Není v něm pragmatizmus, racionalita ani intolerance nebo povrchnost. Není třeba v něm nic vysvětlovat. Naplňuje jej fantazie, absurdní situace a hra. Občas ho determinuje reálný svět. Potom se tam objevuje i násilí a zlo. Slouží mi jako zrcadlo nastavené reálnému světu. Odhaluji ten můj svět pomalu. Není možné jej poznat najednou. A  když něco objevím, za chvíli se to změní. Je to vzrušující dobrodružství. Je to dotyk s transcendentem. Objevuji zvláštní situace, neskutečné obrazy, nečekané vztahy. Někdy je to jen myšlenka, náhlý záblesk, který se rychle vytrácí, jindy jen pocit. Občas se to poskládá jako mozaika do obrazu nevysvětlitelného, vnímaného jen podvědomím. Občas něco z toho zprostředkuji, avšak nejhezčí obrazy nosím v hlavě. Tento svět se stále vyvíjí, něco z toho zůstává, něco se stále mění. Ukazuje mi cestu. Moje existence se stává pohybem mezi mým světem a tím reálným. Je to pohyb mezi nebem a zemí. Stále častěji se ocitám jen v tom mém a jaksi intuitívně cítím, že už nepatřím do toho druhého. Nevím, jestli se někdy vrátím…   (Pavel Pecha)