• Čeština
  • English
  • Deutsch

Vasil Stanko

Narozen/a: 
17. 3. 1962
Výstavy v G4 a další výstavy: 
In the time
Výstavy v G4 a další výstavy: 
Stories backwards - Vasil Stanko
Výstavy v G4 a další výstavy: 
Vasil Stanko & Richard Bato
Výstavy v G4 a další výstavy: 
Vision


www.blackandwhitephoto.cz


Jeho tvorba je spoutána pevně s Prahou, do níž přišel v osmdesátých letech po absolvování střední prùmyslové školy v Bratislavě, a kde studoval na katedře fotografie FAMU, spolu s “pražskými Slováky” Tono Stanem, Rudo Prekopem, Kamilem Vargou, Mirem Švolíkem a Petrem Župníkem. Patří mezi uznávané fotografy, kteří pronikli do kulturního povědomí Evropy i mimo ni. Jeho fotografie mají svùj vlastní svět. Vycházejí z prožitého snu, ale i ze záznamu skutečnosti. Jejich prostřednictvím se však podílíme na umělcově světě, který je zobrazením stavù jeho duše. Je velice citlivý, křehký a snadno zranitelný. Sám mnoho nemluví, nechá na nás pùsobit svoje fotografie. Svět své fantazie vyjadřuje pomocí nahých lidských těl. Figura je výrazovým prostředkem, není většinou konkrétní, i když i s konkrétními postavami pracuje, své sny inscenuje a komponuje, aby tak vyjádřil svou představu o světě. Inspiruje se temnými prostorami prázdných továrních hal, opuštěných a zdevastovaných divadelních sálù a pùdami. To je svět, který zaplňuje inscenovanými figurálními kompozicemi: tak máme možnost nahlédnout nejen do tvùrčí dílny autora, ale i do jeho soukromí plného skryté erotiky, nálad, dojmù a vizí, v nichž je patrná úzkost z doby, ve které žijeme, je v nich vykřičník i hrozba, nutí nás se zamyslet nad světem a snažit se hledat v něm i sami v sobě východisko k lepšímu.


Lektorem fotografického workshopu portrétu a aktu KontAKTfoto pořádaném G4 v letech: 2002