• Čeština
  • English
  • Deutsch

Vilém Reichmann

Narozen/a: 
25. 4. 1908
Výstavy v G4 a další výstavy: 
Vilém Reichmann
Výstavy v G4 a další výstavy: 
Couple
Výstavy v G4 a další výstavy: 
Vilém Reichmann

pochází z brněnské německo-židovské komunity. Vystudoval architekturu (do roku 1932 studoval Vysokou školu technickou v Brně) . Do roku 1938 pracoval na Stavebním úřadě v Brně než musel narukovat na východní frontu (1942), kde se nechal zajmout. Byl učitelem, vojákem, básníkem, literátem i nadaným výtvarníkem – kreslířem a karikaturistou, fotografem. Hlásil se k meziválečné levicově orientované avantgardě a byl členem téměř všech levicových organizací. Byl členem surrealistické skupiny RA (1945-1948), DOFO (1965), Sdružení Q (1968-1970, obnoveno 1990). Svou výtvarnou dráhu zahájil kresbami do trampských časopisù, později se mj. uplatnil i v Trnu a dalších avantgardních tiskovinách, v nichž uveřejňoval své kresby pod pseudonymem Jappy. První významné fotografie vznikaly až po roce 1940 a tvoří základ jeho pozdějších rozsáhlejších cyklù (Metamorfózy, Dvojice, Opuštěná); v poválečně tvorbě jeho snímky poznamenává surrealismus (cykly Raněné město, Kouzla). V roce 1947 vystavoval se Skupinou Ra surrealisticky laděné kresby a několik fotografií. Od konce 60. let se věnoval téměř výhradně fotografii detailu, které dostávají novou výtvarnou hodnotu. K výtvarnému účelu využil Reichmann nejen makrofotografii (cykly Agáve, Teritoria), také však laboratorních zásahù do fotografického procesu (cyklus Delirama). V posledních letech se ještě více prohloubily zásahy do fotografie, která se již pohybuje na rozmezí s grafikou (Hvězdná hodina). Vytvořil jedinečné dílo, sjednocené fotografickým lyrismem obdobným lyrismu básnickému, k němuž mu byl surrealismus skvělým východiskem. proslavil se zejména imaginativními fotografiemi, založenými na poetice náhodných setkání, tvarových analogií či zvětšených detailù. V roce 1968 byl jmenován zasloužilým umělcem, devět let po první samostatné výstavě v Brně. Světového uznání se jeho dílu dostalo retrospektivními výstavami, uspořádanými v roce 1989 a 1990 v Bochumi (Museum Bochum) a ve Vídni (Museum moderner Kunst).