• Čeština
  • English
  • Deutsch

Vladimír Židlický

fotos
Vladimír Židlický při vernisáži
Výstavy v G4 a další výstavy: 
Photo - Vladimír Židlický
Výstavy v G4 a další výstavy: 
Vision


www.zidlickyvladimir.eu  


Jeho tvorba směřuje od skoro abstraktních kompozic s častým používáním kresby světla k dramatickým scénám s nahými postavami, které zbavené konkrétních atributù místa a času plují v prostoru (figury bez tváře), umocněné hnědým tónováním a rytím a škrábáním částí negativù či kresbou světlem do silně stylizované podoby. Vladimír Židlický se v 80. letech stal výraznou osobností inscenované fotografie nejen doma, ale i v zahraničí. Od roku 1982 do roku 1989 pùsobil také jako pedagog a ředitel Střední školy uměleckých řemesel v Brně.


Lektorem fotografického workshopu portrétu a aktu KontAKTfoto pořádaném G4 v letech: 2007