• Čeština
  • English
  • Deutsch

Vlastimil Kula

Narozen/a: 
22. 5. 1950
Místo narození: 
Plzeň


www.kulaphotography.com


Základní školu a gymnázium absolvoval v Chebu. Po maturitě v roce 1968 využil politického oteplení a odcestoval do Kanady a USA. Pracoval mimo jiné jako horník v niklových dolech u Sudbury a jako uklízeč a číšník v New Yorku a Miami Beach. Po nuceném návratu pracoval v divadle a ucházel se o studium umělecké fotografie na FAMU, kam byl přijat a studium úspěšně dokončil v roce 1975. Zážitkem skutečné demokratické společnosti a také inspirace „pražským jarem” ho postavil do opozice vůči rezignaci normalizované společnosti. Na škole mu k tomu posloužilo mimo jiné téma náboženství. Po jejím dokončení se zase upnul k reklamě, coby vetřelci západního stylu života.  Po roce 1989, kdy reklama tento podtext ztratila a naopak vyvstal její konzumní rys, jsem se přirozeně vrátil k umělecké fotografii. To aby čelil výzvě zanechat svoji stopu v historii umělecké fotografie. Téma erotiky možnost zaplnit bílá místa na mapě dozajista poskytuje. Podél hranice pornografie je v uměleckém vnitrozemí panenské území, hraniční pásmo plné nástrah a minových polí. To vyplývá ze syrové popisnosti fotografie, která je však zároveň její silou a předností. Dokladem úspěšného postupu tímto územím budiž jeho nová, 280ti stránková monografie vydaná v nakladatelství TASCHEN.