• Čeština
  • English
  • Deutsch

1999 - Photos of Czech society

Trvání: 
1. 6. 2001 - 25. 6. 2001

11 leading Czech photographers:  Karel Cudlín, Jaromír Čejka, Alena Dvořáková, Ivo Gil, Bohdan Holomíček, Pavla Hrachová, Viktor Kolář, Tomáš Pospěch, Tomki Němec, Petr Rošický, Pavel Štěcha. 


Výstava fotografického projektu, který se realizoval od léta 1996 po závěr roku 1999. Základním smyslem projektu podporovaného Nadací Pro Helvetia Ost/West bylo zachytit proměny, související s celospolečenským vývojem v posledních letech.