• Čeština
  • English
  • Deutsch

Counterfeit photos

Trvání: 
5. 5. 2000 - 27. 5. 2000

Michal Cihlář, Jiří David, Radek Doško, Petr Hampl, Marta Hošťálová, Radek Macke, Anna Neborová, Milena Olivová, Michal Pěchouček, Vít Soukup, Markéta Šafáriková


 


Výstava shromažďuje spontálně vzniklé práce několika představitelů generace českých umělců, kteří se vyrovnávají s vlivem technického obrazu při zachycování světla, a kteří jej jinými výtvarnými prostředky vědomě, možná i podvědomě simulují, adorují, ironizují…


V závislosti na výběru autorů jsou zastoupena různá témata a techniky - tedy nejen malovaný závěsný obraz, ale i reliéf, tradiční grafické techniky a individuální kombinované techniky využívající třeba vyšívání nebo malbu na sklo.