• Čeština
  • English
  • Deutsch

Anna, Eva, Luděk, Luděk Vystydovi - obrazy, kresby, plakáty, interiéry, architektura, urbanismus

Návrh interiéru - Luděk Vystyd ml
Loděnice - ing. Arch. Luděk Vystyd
Špicberky - Anna Vystydová
Kašna FIJO
Trvání: 
2. 5. 2009 - 14. 6. 2009
Autoři: 
Anna Vystydová
Autoři: 
Luděk Vystyd ml.

Výstavní síň Bartoloměj, Křižovnická ul., Cheb


 


Přehled tvorby všech generací umělecké rodiny tradičně spjaté s Chebem. Výstava proběhla ve spolupráci se Spolkem přátel starého Chebu a firmou Bohemia Lignum Cheb.


Anna Vystydová,  rozená Řepková, absolventka Umělecko průmyslové školy v Uherském Hradišti (bývalé Škole umění ve Zlíně), kde byla žákyní sochaře Luďka Havelky a malíře Vladimíra Hrocha. V Chebu žije od roku 1962. Více než dvacet let  učila na výtvarném oboru Lidové škole umění v Chebu. Je autorkou známých chebských vánočních pohlednic. Vystavená díla představila její malířskou tvorbu z posledních let doplněnou několika staršími s obdobnou tématikou.


Ing. arch.Luděk Vystyd (*1936) po učení na dřevomodeláře absolvoval odbor tvarování nových hmot na Umělecko průmyslové škole v Uherském Hradišti a Fakultu architektury a pozemních staveb Vysokého učení technického v Brně. V Chebu od roku 1962 vedl oddělení územního plánování odboru výstavby ONV. V letech 1968-1975 zaměstnán ve Stavoprojektu v Mar. Lázních. Od roku 1975 projektoval v chebském ateliéru  Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů Praha. Od roku 1992 má samostatný architektonický atelier v Chebu. V letech 1996 - 2008 byl pořadatelem a jedním se sponzorů cyklu koncertů Chebského varhanního léta. Vystaven byl průřez jeho urbanistické, architektonické a interiérové tvorby do Chebu.


Luděk Vystyd (*1962) Vyučen opravářem zemědělských strojů, maturoval na Střední odborné škole v Sušici. Navštěvoval Umělecko průmyslovou školu v Uherském Hradišti. Od roku 1991 má vlastní atelier designu v Chebu. Začínal s  reklamou a propagací, nyní navrhuje a zajišťuje realizace interiérů domů, bytů, restaurací a prodejen a navrhuje rodinné domy, lázeňské vily penziony a  hotely. Vystaveny byly jeho kresby.


Eva Vystydová (*1994) letos dokončuje základní školu. Vystaveny byly její práce, které udělala v rámci přípravy studia na SSUPŠ Zámeček, kde bude od letošního roku studovat sochařství.