• Čeština
  • English
  • Deutsch

Chebské niky

Marie - Jindra Viková
David a Goliáš - Jaroslav Róna
Zdeňka Svobodová - Madona
Sv. František z Assisi - Miloslav Svoboda
Anna Vystydová - Král Jan
Dobré ráno - Pavel Drda
Tajemství - Jiří Černý
AndělA - Jiří Černý
Mapa Niky
Dva - Jan Samec
Ryby - Varvara Divišová
Děvčátko - Miro Žačok
Svatý Kryštof - Vít Vejražka
Světice - Anna Vystydová
Sousedé - Stanislava Konvalinková
Třetí oko - Jaroslav Valečka
Zpívající řezník - Luděk Vystyd ml.
Snivec - Eva Vejražková
Trvání: 
21. 9. 2007 - 28. 5. 2011
Autoři: 
Anna Vystydová
Autoři: 
Eva Vejražková
Autoři: 
Jan Samec
Autoři: 
Jaroslav Róna
Autoři: 
Jaroslav Valečka
Autoři: 
Jindra Viková
Autoři: 
Jiří Černý
Autoři: 
Luděk Vystyd ml.
Autoři: 
Miloslav Svoboda
Autoři: 
Miro Žáčok
Autoři: 
Pavel Drda
Autoři: 
Varvara Divišová
Autoři: 
Vít Vejražka
Autoři: 
Zdeňka Svobodová

Projekt, který začal v roce 2005 a klade si za cíl zaplnit prázdné niky a kartuše v památkové rezervaci města Chebu pracemi současných výtvarných umělců.


21.9.2007


Odhalení prvních 4 soch v nikách proběhlo za účasti autorů, představitelů města a široké veřejnosti. Projekt bude pokračovat v následujících letech, jeho ukončení se předpokládá v roce 2011 u příležitosti 950. výročí založení města. V první části projektu se realizovaly návrhy čtyř českých výtvarníků. Sochy Madona (5) Zdeňky Svobodové z Chebu a Sv. František z Assisi (6) Miloslava Svobody jsou umístěny v Dlouhé ulici. Jaroslav Róna z Prahy vytvořil bronzovou sochu Davida a Goliáše, která je umístěna na Špalíčku (2). Tam je i Marie Jindry Vikové z Prahy (1).


20.12.2008


Druhé osazení nik a kartuší historického jádra města Chebu proběhlo v prosinci 2008 - umělecká díla chebského sochaře a malíře Jiřího Černého uvidíte na Růžovém kopečku – Tajemství (8) a na rohu ulic Hradební a Dlouhé – AndělA (7). Dobré ráno moravského sochaře Pavla Drdy (3) je umístěno v Kamenné ulici a Král Jan (4) chebské průmyslové výtvarnice, keramičky a malířky Anny Vystydové se nachází na Jánském náměstí.


Rok 2011 - závěr projektu


V rámci závěrečné etapy tohoto unikátního projektu věnovanému 950. výročí od první písemné zmínky o Chebu a za finančního přispění města  a Ministerstva kultury ČR došlo v měsíci květnu k realizaci osazení posledních vybraných nik v historickém centru města Cheb.


4.5.2011 došlo k osazení prvních dvou nik (z celkového počtu devíti děl, které se v závěrečné třetí části projektu realizovaly) od českých výtvarníků Jana Samce a Varvary Divišové z Karlových Varů. Litinová plastika s názvem „Ryby” od Varvary Divišové je umístěna v Židovské ulici č. 16 a hliníkový reliéf s názvem „Dva” od Jana Samce můžete shlédnout na Jánském náměstí č. 13.


V dalších dnech proběhlo osazení nik od Stanislavy Konvalinkové z Českého Krumlova s názvem „Sousedé” (Nám. Kr.J.z Poděbrad 36), od Jaroslava Valečky z Prahy s názvem „Třetí oko” (Dlouhá ul. 19), od Víta Vejražky z Kytlic s názvem „Svatý Kryštof” (Růžová ul. 12b), od Evy Vejražkové z Prahy s názvem „Snivec” (Jateční ul. 13), od Luďka Vystyda ml. z Chebu s názvem „Zpívající řezník” (Jateční ul. 4), od Anny Vystydové z Chebu s názvem „Světice” (Židovská ul. 14) a od Miro Žáčoka z Českých Budějovic s názvem „Děvčátko” (Jateční ul. 3).


Dne 28.5.2011 se koná od 15.30 hodin slavnostní prohlídka, která začíná před Chebským museem (náměstí Krále Jiřího) a končí v Křížové chodbě Františkánského kláštera.