• Čeština
  • English
  • Deutsch

Choice

Alena Dvořáková & Viktor Fischer
Martin Marenčin
Evžen Sobek
Karel Tůma
Vernisáž Choice
Vernisáž Choice
Vernisáž Choice
Vernisáž Choice
Trvání: 
25. 2. 2011 - 2. 4. 2011
Autoři: 
Andrej Balco
Autoři: 
Evžen Sobek
Autoři: 
Karel Tůma
Autoři: 
Martin Marenčin

Představujeme výstavu členů fotografické agentury CHOICE Images


Snahou členů mezinárodní fotografické agentury CHOICE Images je vizuálně komentovat charakteristické události a společenský vývoj v jim vlastních či blízkých částech Evropy. V dlouhodobém horizontu zprostředkovávají a uchovávají svědectví o sociální a kulturní jakosti života regionů, v nichž se prolínají pozůstatky epochy socialismu s někdy jen módním přejímáním západního stylu života. Specifika těchto oblastí bývají interpretována zjednodušeně, případně s nepochopením. Proto nabízí CHOICE Images pohledy lidí, kteří historické změny sami prodělávají a není jim cizí ani zdejší minulost.


         Společnost CHOICE Images provozují od roku 2006 fotografové, zakládající si na nezávislosti. Spojili se ke komunikaci s elektronickými médii, časopisy, nakladatelstvími či kulturními institucemi. Udržují záběr od klasického sociologizujícího výběru témat po experimenty se stylizací výpovědi, odpovídající trendům současného života. Preferují osobitost vidění a individuální pojetí fotografování. Důraz proto kladou i na osobní volbu námětů. Kolektivně realizují portréty Osobnosti Charty 77, připomínající boj za lidská práva v 70. a 80. letech. Na výstavě v Galerii 4 se scházejí díla šesti členů CHOICE Images.


Kontakt: www.choiceimages.org