• Čeština
  • English
  • Deutsch

Dialog / Dialogue

Dialog / Dialogue
Dialog / Dialogue
Dialog / Dialogue
Trvání: 
4. 5. 2018 - 31. 5. 2018

Výstava výsledků česko - francouzského uměleckého workshopu.

4. 5. - 29. 5. Philippe PelletieR - výstava fotografií Slané sny / Salty dreams v galerijním klubu.

Dialog jako metafora

Dialog ve smyslu setkání partnerů, kteří se navzájem respektují a uznávají, hraje v moderní společnosti stále větší roli. Hovoří se o dialogu mezi národy a kulturami, mezi náboženstvími. Důraz je na tom, že se nejedná o setkání polemická, nýbrž o vyjasňování stanovisek s účelem lepšího vzájemného pochopení. Na rozdíl od pouhé tolerance, která může znamenat lhostejnost, je dialog i zde výrazem zájmu o druhého a o jeho názory či postoje. Dialogy jsou spontánní a nepředvídatelné (zdroj Wikipedie).

Galerie 4 začala spolupracovat s bretonskými umělci počátkem 90. let. Zpočátku se jednalo o výměnné výstavy jednotlivých autorů, později o výstavy ze společných projektů. Mezi nejvýznamnější a největší patřili „Z jednoho břehu na druhý” a „Finistere…Konec země…”.

Během uplynulých let byla navázána osobní přátelství mezi českými a bretonskými autory a tak vznikla myšlenka na společnou výstavu, která nese název Dialog. Rámec tohoto nepředvídatelného „dialogu” tvořila témata blízká všem zúčastněným autorům; portrét, přístav, rajská zahrada. Rozdílnost rámcových témat i jednotlivých autorů vedla ke spontánnímu vyjádření přenesených významů témat, ale i představ o „dialogu” lidí ze vzdálených částech Evropy.

Jsem rád, že „dialog” vznikl a pevně věřím, že bude i nadále pokračovat, ať už mezi jednotlivými autory nebo Galerií 4 a Asociací La Veduta. 

                                                                                                                                                                                                   Zbyněk Illek

Účastníci workshopu:

François Fontes Abrantes, Miroslav Bernát, Matiise Coquill, Denisa Dimitrovová, Michael Farkaš, Lukáš Georgiev, Yves-Marie Gillardeau, Tereza Habartová, Gwenola Haumont, Hormoz, Zbyněk Illek, Iva Kubelková, Adéla Leinweberová, Patrick Lequeux, Jean-Michel Méfort, Bob Nicol, Hana Olišarová, Aleš Rejl, Lubomír Stiburek, Georg Jirásek Theusing