• Čeština
  • English
  • Deutsch

Fotografie za c.k. monarchie - stálá expozice

Fotografie za c.k. monarchie - stálá expozice
Fotografie za c.k. monarchie - stálá expozice
Fotografie za c.k. monarchie - stálá expozice
Trvání: 
26. 5. 2017 - 26. 5. 2019

Výstava v mozaice představuje všechny podstatné směry a styly práce a současně ve výběru nejvýznamnější osobnosti fotografie v českých zemích let 1839-1918. Originály snímků na výstavě pocházejí ze Sbírky Scheufler. 

Fotografie za c.k. monarchie

Od doby zveřejnění první fotografické techniky po konec Velké války, kdy u nás skončila monarchie a vznikla Československá republika, fotografové proměnili způsob vnímání světa i chápání významu fotografie. Výstava v mozaice představuje všechny podstatné směry a styly práce a současně ve výběru nejvýznamnější osobnosti fotografie v českých zemích let 1839 - 1918. Všechny fotografie na výstavě pocházejí ze Sbírky Scheufler.

Většinu fotografů v 19. století živil ateliérový portrét, který si lidé nechávali dělat jako upomínku. Nové formy cestování přinesly rozmach turistiky a s ní bylo spojené získávání fotografických suvenýrů, které mísily poznávací roli s upomínkovou.  Zážitky z oblíbených míst umocnila tehdy velmi oblíbená stereofotografie poskytující prostorový obraz. Fotografie začali z propagačních důvodů využívat různí výrobci a obchodníci. Nové náplně volného času vedly k fotografování jako formě zábavy. Začal být fotografován každodenní život, propojování textů s obrazem v časopisech vedlo k popularitě momentek a prvním reportážím. Na počátku 20. století pokrok fotografické a tiskové techniky začlenil fotografii do běžného života, započala epocha moderní fotografie.

Více na www.scheufler.cz

Pavel Scheufler

Pavel Scheufler je historik fotografie a fotograf, autor 45 knih a mnoha výstav, vysokoškolský pedagog a lektor fotografických kurzů Centra FotoŠkoda. K fotografické zálibě ho v dětství přivedl dědeček, s nímž poznal i skleněné fotografické desky a jeho rozsáhlou sbírku fotografií, kterou nyní vlastní. Jako fotograf rád experimentuje, zejména s technickými novinkami a historickými postupy. Již od roku 1986 se zabývá digitální fotografií. V roce 2004 představil své www.scheufler.cz, které jako zásadní informatorium o dějinách fotografie v českých zemích do roku 1918 zařadila Národní knihovna do České národní bibliografie. V roce 2016 jej Asociace profesionálních fotografů ocenila za dlouhodobý přínos pro fotografii. O jeho činnosti vznikly již dvě diplomové práce. Od roku 2013 se věnuje vědecko-výzkumné činnosti v rámci Národního památkového ústavu.