• Čeština
  • English
  • Deutsch

KontAKTfoto 2010

Florian Luxenburger KontAKTfoto 2010
Jindřich Čermák KontAKTfoto 2010
Dušan Pintner KontAKTfoto 2010
Vernisáž
Vernisáž
Trvání: 
1. 7. 2011 - 25. 7. 2011

Fotografie z 15. ročníku fotografického workshopu pod vedením Tona Stana.

Fotografická dílna portrétu a aktu s mezinárodní účastí vznikla v roce 1996, jako pokračování projektu Fotodiagonála, který Galerie 4 organizovala společně s anglickými, italskými a německými fotografy.

          KontAKTfoto je určeno posluchačům uměleckých škol, profesionálním fotografům a vyspělým amatérům, kteří mají možnost pracovat pod vedením předních českých fotografů, zabývajících se figurální tvorbou. Dílny se účastní průměrně dvacet fotografů, pět modelů, laboranti a technický personál. Lektory dílny byli např. Tono Stano, Gabina Fárová, Rudo Prekop, Vasil Stanko, Miro Švolík, Vladimír Židlický, Sára Saudková, Martin Schreiber a další.

          Zpočátku se používal černobílý materiál, který přes noc zpracovávali laboranti do podoby náhledů a účastníci měli možnost konzultovat za několik hodin své výsledky s lektorem. Lektoři jsou také kurátory výstavy, která probíhala v následujícím roce v České republice a v zahraničí.

          S nástupem digitálních technologií se podíl klasické fotografie začal snižovat a výsledky posledních čtyř ročníků jsou už téměř celé fotografovány a zpracovány digitální technikou. Možnost okamžité konzultace vede ke zkvalitňování tvorby jednotlivých autorů, ale také klade vyšší nároky na lektorskou práci z důvodů většího počtu snímků. Stoupla i náročnost na technické vybavení konzultačního střediska - databanky, notebooky, tiskárny.

          Fotografování probíhá v improvizovaných ateliérech vybavených zábleskovými a halogenovými světly, ale i v dalších prostorech, jako jsou půdy, sklepy apod. Modely jsou vybírány z fotografických agentur a každoročně dostávají příležitost také modely vzešlé z konkursu.

          15. ročník KontAKTfota, probíhal v areálu hotelu Ronak na Jesenické přehradě, který poskytoval prostory pro fotografování, ubytování a stravování účastníků. Vybavení materiály a tiskovou technikou zajišťuje od roku 2006 firma Canon.cz Imageprograf, která také tiskne výstavní kolekci.

          Lektorem 15. ročníku KontAKTfota byl známý fotograf Tono Stano, který si během lektorování našel také čas na vlastní tvorbu.