• Čeština
  • English
  • Deutsch

Město, vesnice, krajina, lidé

Město, vesnice, krajina, lidé
Město, vesnice, krajina, lidé
Město, vesnice, krajina, lidé
Město, vesnice, krajina, lidé
Město, vesnice, krajina, lidé

Česko-ruský projekt Město, vesnice, krajina, lidé je reciproční akcí Galerie 4 a fakulty umění Státního pedagogického institutu v Nižním Tagilu.


První část projektu Město, vesnice, krajina proběhla na území Karlovarského kraje (města Cheb, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, vesnice - Kopanina, Nový Kostel, krajina - povodí Ohře). Fotografové pracovali ve smíšených skupinách od 8 do 18 hodin. Každý večer probíhaly semináře v Galerii 4, na kterých autoři představovali svojí volnou tvorbu, seznamovali se současnou Českou fotografií a aktivitami Galerie 4.


První část workschopu se konala pro 20 fotografů (10 Čechů a 10 Rusů) ve dnech 17.8.-24.8.2006


Druhá část recipročního workshopu, konaná tentokrát ve dnech 26.7.-2.8.2007 v Nižním Tagilu v Rusku.