• Čeština
  • English
  • Deutsch

Aš po 20ti letech

Kolektiv fotografů z mezinárodní dílny Aš 2008 včetně emeritního a současného ředitele Mueza Aš

Mezinárodní dílna dokumentární fotografie

Třetí fotografická dílna. Bohdan Holomíček - Bořivoj Hořínek - Eva Hrubá - Zbyněk Illek - Petr Klimpl - Karel Kocourek - Ondřej Kocourek - Anna Kocourkoová - Stanislav Kožený - Jaroslav Kučera - David Kurc - Jolana Moravcová - Josef Moucha - Fabio Sgroi - Jan Schýbal - Lubomír Stiburek - Jindřich Štreit - Jan Vejražka - Tomáš Voborník

 

Tři fotografické dílny o Aši ve dvou uplynulých desetiletích daly vzniknout dnes již obdivuhodnému mnoožství srovnávacích dokumentačních celků. Pro šuplíkové zpracovatele dokumentací v paměťových institucích přímo požehnaná výzva k několikaleté, chlubné evidenční a katalogizační činnosti. Neboť to, co z iniciativy Zbyňka Illka a Josefa Borsíka před dvaceti lety začalo, svým rozsahem i obsahovým zaměřením mezitím předčilo i námi tehdy obdivované dokumentační modely švédských muzeí se záznamyvybraných lokalit v proměnách plynoucího času. Ašský regionální dokumentační model se tak stal v tomto zaměření počinem dnes již srovnatelným se sbírotvornou aktivitou nejznámějších evropských muzeí.

 

A třetí ašská dílna roku 2008 navíc vytvořila a přidala zajímavý problém. Svérázný a individulání přístup fotografů totiž zaumné či momentkové dokumentace všedního dne zároveň otevírá i otázku regionální identity ve světě lidí a věcí. A ta je především pro tento region, kdysi svérázný ašský újezd a pak vzorový výběžek bývalé pevné hráze míru a socialismu, zatraceně nejednoduchá. Ukončené soubory třetího setkání totiž vytvářejí v kontextu předešlých dvou dílen skrytě, ale o to výrazněji, podivnou významovou trojčlenku. Její správné rozluštění bude nesporně zaměstnávat v příštích časech i mnohé profesionální vykladače, kteří i po veškerém pečlivém popsání, zařazení, vřazení a doplnění do kartoték budou muset vyluštit trojčelnku fotografických sdělení o místě, lidech a jejich životech jinak než odborným deskriptivním zapsáním a luštěním banalit, budou-li chtít být alespoň trochu právi úrovni fotografů, kteří se již potřetí nechali pracovně zaujmout tímto regionem.(…)”

 

PhDr. Jaromír Boháč, emeritní ředitel Státního okresního archivu Cheb