• Čeština
  • English
  • Deutsch

Variétés

Aubrecht Vojtěch, Lento, nedatováno
Stuchelová Věra,Hyperreality_1. 2008 - 2009
Aubrecht Vojtěch, Modlitebny, nedatováno
Stuchelová Věra,Blízkost- Vzdálenost_2,2008-2009
Aubrecht Vojtěch, Lot of strips from sunset Houston, nedatováno
Stuchelová Věra, Lentikulární tisk new paradise_1
Stuchelová Věra, Lentikulární tisk new paradise_2
Trvání: 
1. 3. 2013 - 30. 3. 2013
Autoři: 
Věra Stuchelová
Autoři: 
Vojtěch Aubrecht

Výstava z cyklu „Fotografické školy Evropy”

Pedagogové Vojtěch Aubrecht a Věra Stuchelová z Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni představují svoji volnou tvorbu.

 

Ústav umění a designu je v časovém kontextu uměleckou školou novou. Její vznik v roce 2004 byl podmíněn absencí vysoké umělecké školy v severozápadních, západních a jižních Čechách. Ústav se zaměřuje na užité umění a design, je kladen důraz na interdisciplinaritu a internacionalitu.

Věra Stuchelová a Vojtěch Aubrecht jsou pedagogy, kteří vyučují na Ústavu umění a designu v Plzni a současně patří mezi aktivně působící umělce v oboru.

Věra Stuchelová je známá fotografka a umělkyně. Pracuje nejen s fotografií, ale i s malbou, grafikou, instalací. Zabývá se genderovými tématy. Její tvorba je však daleko obsáhlejší. Autorka zachycuje intimitu, tělesnost, tajemství, všednost zvláštním, odosobněným, pohledem s důrazem na perfektní zvládnutí technologií.

Slovy autorky: „ Dlouhodobě se zajímám o použitý oděv jako námět uměleckého díla. V současném projektu Blízkost - Vzdálenost, používám staré obnošené šaty, punčochy, spodní prádlo a dětské oblečení. Pracuji s použitými oděvy, protože jsou silně spojeny s lidskou přítomností a nepřítomností - absencí. Lidé “zmizí”, ale oděv zůstává jako samostatný subjekt. Tato práce vychází i z potěšení třídit, vzpomínat a dotýkat se těchto svědků osobní minulosti.”

Vojtěch Aubrecht přednáší na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni dějiny fotografie, vyučuje klasickou a digitální fotografii.

Na mezinárodní letní škole Artcamp, vede kurzy digitální fotografie a plenérové fotografie.

Vojtěch Aubrecht se ve své tvorbě zabývá časem, respektive jeho neúprosným tokem. Zachycuje jej v různých manifestacích a významových souvislostech. Toto téma prostupuje celou jeho tvorbou. V posledních letech se stále intenzivněji věnuje fotografickým instalacím, ve kterých se předpokládá aktivní role diváka.