• Čeština
  • English
  • Deutsch

Homeless People

Andrej Lojan
Laco Maďar
Matúš Zajac
Michal Fulier
Instalace PHOS
Instalace PHOS
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Instalace PHOS
Trvání: 
4. 11. 2011 - 3. 12. 2011
Autoři: 
Andrej Lojan
Autoři: 
Laco Maďar
Autoři: 
Matúš Zajac
Autoři: 
Michal Fulier

Michal Fulier, Andrej Lojan, Laco Maďar, Matúš Zajac


kurátorka: Ivana Pástorová , Občanské sdružení Phos představuje své členy


Slovenské občanské sdružení PHOS (Photography of Society - Fotografie očima společnosti) založila skupina fotografů (Michal Fulier, Andrej Lojan, Laco Maďar a Matúš Zajac) a teoretiků umění (Marián Paukov a Ivana Pástorová) s cílem zviditelnit v současném světě protikladů sílu dokumentární fotografie, která nese humánní poselství o člověku a vyjadřuje názor na různé sociální aspekty společnosti.


Výstava prezentuje fotografický projekt sdružení PHOS z prostředí Noclehárny sv. Vincenta de Paul a Útulku sv. Lujzy de Marillac na Slovensku. Místa, které vnáší světlo do života lidí, kteří se většinou vlastním přičiněním nebo vlivem různých životních situací dostali na okraj společnosti. Autoři se prostřednictvím svých fotografií dostávají do rozmezí vztahů, v prostoru hledají detaily jako definice charakterů. Fotografie nejsou jen náznakem, ale rozhodným zachycením pocitu nebo stavu daného člověka. Individuální přístup fotografů k zobrazení tématu je důkazem rozmanitosti, jak je možné uchopit tuto problematiku v obraze.


www.phosphotos.sk