• Čeština
  • English
  • Deutsch

Katedra Fotografie a nových médií VŠVU v Bratislavě 2011 – 2016

Katedra  Fotografie a nových médií VŠVU v Bratislavě 2011 – 2016
Katedra  Fotografie a nových médií VŠVU v Bratislavě 2011 – 2016
Katedra  Fotografie a nových médií VŠVU v Bratislavě 2011 – 2016
Katedra  Fotografie a nových médií VŠVU v Bratislavě 2011 – 2016
Katedra  Fotografie a nových médií VŠVU v Bratislavě 2011 – 2016
Trvání: 
7. 10. 2016 - 3. 12. 2016

Výstava Katedry fotografie a nových medií v Bratislavě, která se koná k 25. výročí vzniku studia fotografie na VŠVU v Bratislavě. Veřejnosti přiblíží umělecko-vědecké směřování katedry a její podíl na vytváření vizuální kultury na Slovensku za posledních 5 let. Projekt seznamuje s prací mladých vizuálních umělců, co je jejich hlavním směřovaním, jakým jazykem vyjadřují svoje pocity, v čem se angažují. Kromě prací studentů jsou na výstavě zastoupené také práce pedagogů. Katedra fotografie a nových médií vznikla na VŠVU po listopadu 1989 a vychovala již desítky absolventů. Výstava prezentuje práce třech ateliérů pod vedením Sisy Saparové, Mira Švolíka a Ľuba Stacha, umělecko-vědecké projekty a tvůrčí dílny, které vznikly na katedře ve zmíněném období.

 

Kurátory výstavy jsou:  Jana Hojstričová, Silvia Saparová, Ľubo Stacho, Miro Švolík

www.vsvu.sk