• Čeština
  • English
  • Deutsch

Aš po 20 letech

O. Kocourek - z cyklu Ředitelé
L. Stiburek - Aš BCD
Trvání: 
11. 12. 2009 - 31. 1. 2010
Autoři: 
Anna Kocourková
Autoři: 
Bohdan Holomíček
Autoři: 
Bořivoj Hořínek
Autoři: 
David Kurc
Autoři: 
Eva Hrubá
Autoři: 
Fabio Sgroi
Autoři: 
Jan Schýbal
Autoři: 
Jan Vejražka
Autoři: 
Jaroslav Kučera
Autoři: 
Jindřich Štreit
Autoři: 
Josef Moucha
Autoři: 
Karel Kocourek
Autoři: 
Lubomír Stiburek
Autoři: 
Ondřej Kocourek
Autoři: 
Petr Klimpl
Autoři: 
Stanislav Kožený
Autoři: 
Tomáš Voborník
Autoři: 
Zbyněk Illek

Třetí fotografická dílna. Bohdan Holomíček - Bořivoj Hořínek - Eva Hrubá - Zbyněk Illek - Petr Klimpl - Karel Kocourek - Ondřej Kocourek - Anna Kocourkoová - Stanislav Kožený - Jaroslav Kučera - David Kurc - Jolana Moravcová - Josef Moucha - Fabio Sgroi - Jan Schýbal - Lubomír Stiburek - Jindřich Štreit - Jan Vejražka - Tomáš Voborník


Tři fotografické dílny o Aši ve dvou uplynulých desetiletích daly vzniknout dnes již obdivuhodnému mnoožství srovnávacích dokumentačních celků. Pro šuplíkové zpracovatele dokumentací v paměťových institucích přímo požehnanávýzva k několikaleté, chlubné evidenční a katalogizační činnosti. Neboť to, co z iniciativy Zbyňka Illka a Josefa Borsíka před dvaceti lety začalo, svým rozsahem i obsahovým zaměřením mezitím předčilo i námi tehdy obdivované dokumentační modely švédských muzeí se záznamyvybraných lokalit v proměnách plynoucího času. Ašský regionální dokumentační modelse tak stal v tomto zaměření počinem dnes již srovnatelným se sbírotvornou aktivitou nejznámějších evropských muzeí.


A třetí ašská dílna roku 2008 navíc vytvořila a přidala zajímavý problém. Svérázný a individulání přístup fotografů totiž zaumné či momentkové dokumentace všedního dne zároveňotevírá i otázku regionální identity ve světě lidí a věcí.A ta je především pro tento region, kdysi svérázný ašský újezd a pak vzorový výběžek bývalé pevné hráze míru a socialismu, zatraceně nejednoduchá. Ukončené soubory třetího setkání totiž vytvářejí v kontextu předešlých dvou dílen skrytě, ale o to výrazněji, podivnou významovou trojčlenku. Její správné rozluštění bude nesporně zaměstnávat v příštích časech i mnohé profesionální vykladače, kteří i po veškerém pečlivém popsání, zařazení, vřazení a doplnění do kartoték budou muset vyluštit trojčelnku fotografických sdělení o místě, lidech a jejich životech jinak než odborným deskriptivním zapsáním a luštěním banalit, budou-li chtít být alespoň trochu právi úrovni fotografů, kteří se již potřetí nechali pracovně zaujmout tímto regionem.(…)”


PhDr. Jaromír Boháč, emeritní ředitel Státního okresního archivu Cheb


-výstava výsledků fotografického projektu-
11.12.2009 - 31.1.2010


Muzeum Aš (Mikulášská 3, Aš)


zahájení dne 11.12.2009 v 17:00