• Čeština
  • English
  • Deutsch

Dagmar Hochová

Narozen/a: 
10. 3. 1926
Výstavy v G4 a další výstavy: 
Dagmar Hochová

Po studiích na Státní grafické škole v Praze u J. Funkeho a J. Ehma absolvovala obor filmová fotografie na pražské FAMU. Spolupráce s tiskem již během studií FAMU orientovala její zaměření výhradně do oblasti tzv. živé, reportážně a dokumentárně orientované fotografie. Ve svých dílech zdùrazňuje některá obecnější a nadčasová témata, v cyklech (Děti, Síla věku, Dvojice, Svátky a slavnosti) se objevují témata mezilidských vztahù, pevnosti charakteru a přímosti lidského jednání, touhy po svobodném a plnohodnotném životě. Vytvořila významný soubor s politickou a náboženskou tematikou prezentovaný až po listopadu 1989. V roce 2001 byla vydána její monografie Konec chleba, počátek kamení… spisovatelské portréty vznikající od konce 60. let nejprve na objednávku redakce Lidových novin jako obrazový doprovod k rozhovorùm, později pokračuje fotografka sama a v této knize prezentuje přes sto portrétù předních osobností naší kultury za uplynulých 35 let. Její další kniha PortaPortese byla vyhlášena Fotografickou publikací roku 2005 v kategorii tematických publikací. Za svou práci získala mnohá ocenění, byla ji udělena medaile za zásluhy za vynikající umělecké výsledky. Od roku 1952 uskutečnila desítky výstav v Evropě i mimo ni. Její fotografie zdobí nejednu soukromou a galerijní či muzejní sbírku. Žije a tvoří v Praze.