• Čeština
  • English
  • Deutsch

Jaroslav Bárta

Narozen/a: 
31. 5. 1948

Studium: 1962–1968 Střední uměleckoprùmyslová škola sklářská v Železném Brodě 1968–1973 FAMU obor kamera (2 semestry) a obor umělecká fotografie, absolvent v r. 1973. Od r. 1973 svobodné povolání, 1977–1987 zaměstnán jako fotograf u SSŽ, v r. 1990 zakladatel Asociace fotografù a jeho první předseda. V r. 1990 založil vlastní nakladatelství a galerii Pùda. V r. 1993 externím lektorem a vedoucím semináře na FAMU, v r. 1995 zakládá občanské sdružení české foto, v letech 2000–2001 zastupuje vedoucího ateliéru fotografie na VŠUP, v letech 2001–2003 členem Spolku výtvarných umělcù Mánes. Vedoucím Katedry fotografie na FAMU od r. 2002. Zabývá se volnou fotografickou tvorbou, grafickými návrhy knih, výtvarných katalogù, plakátù, kalendářù, vydáváním publikací, organizováním výstav, přednáškovou činností.