• Čeština
  • English
  • Deutsch

Annual Report - 37years G4

Výroční zpráva - 37 let G4
Otevření Galerie 4 dne 4.12.1985, ul. Kamenná
Trvání: 
2. 12. 2022 - 9. 2. 2023

Výstava z cyklu „Jubilanti”. Jedná se o odloženou výstavu ze sbírky studijního a dokumentačního materiálu galerie k 35. výročí založení Galerie 4, které oslavila v roce 2020, z důvodu pandemie se ale nemohla uskutečnit. Výstava představí výsledky workshopů, dokumentární fotografie akcí a práce dříve vystavujících autorů od nás i ze zahraničí. 

 

Historie i současnost géčtyřky:

     Galerie 4 byla otevřena 4.12.1985. Vedle výstav již probíhaly workshopy Barevné léto (čtrnáctidenní tábor pro děti s fotografií, malbou a divadlem) a Tvůrčí dílna fotografie (krutě upřímné hodnocení fotografií autorů Západočeského kraje). V roce 1987 začínají jednání o výstavách se západními ambasádami a galerie se dostává do hledáčku StB.

     O rok později je realizována francouzská výstava Konstrukce a fikce, po níž následují první výslechy na StB, ale již jsou nasmlouvány výstavy na příští rok z Francie, Británie, USA a Japonska. Výslechy pokračují i se zaměřením na výstavy z Ruska a Ukrajiny. Ve spolupráci s Chebským muzeem vzniká Dílna dokumentární fotografie zaměřená na okres Cheb a „pevnou hráz socialismu a míru”. Pravdivý obraz tehdejšího Ašska vzbudil velkou pozornost občanů a rozzuřil státní bezpečnost a komunisty. Zákazy, nařízení, cenzura a úvahy o zavření galerie zastihly galerii v listopadu 1989. Zajišťovali jsme fotografie z Prahy později i tisk materiálů v tiskárně OKS. Do roku 1990 jsme vystavovali převážně dokumentární a subjektivní fotografii, která přinášela pravdivý obraz skutečnosti. Dramaturgie galerie se začala měnit ve prospěch výtvarné fotografie. Strhující devadesátky pak přinesly explozi výstav, dělali jsme 12 - 15 výstav ročně v naší galerii, ale i výstavy mimo ni a v zahraničí. Workshopy Diagonála Evropou (Edinburg, Cheb, Mnichov, Palermo) trval 4 roky a dal vzniknout workshopu portrétu a aktu KontAKTfoto, který probíhal 22 let. Spolupráce na projektech v příhraničí (Arzberg, Weiden, Selb, Hof, Kulmbach) přinesla mnoho zkušeností a přátelství. Galerie 4 byla oceněna titulem Stavitel mostů mezi Českem a Německem. Začala také spolupráce s bretaňskou uměleckou asociací La Veduta, která trvá již více než 25 let. Hlavní důraz ve výstavní činnosti byl kladen na šíři výrazových prostředků fotografie, na studentské práce, profesionální fotografii a začínáme propojovat fotografii s ostatními uměleckými žánry. Zpočátku to jsou malířské výstavy (kostel sv. Bartoloměje) později malířská a sochařská sympozia ve Františkových lázních a Chebu. Při zpětném pohledu mi připadá až neuvěřitelné, že tolik práce se udělalo ve dvou lidech. Přišla na svět Nová média, ale i zahraniční workshopy ve Španělsku, Maďarsku, Německu, Rusku, Anglii, Itálii a Francii, po kterých následovaly výstavy v naší galerii i v místě konání dílny. Vzniká občanské sdružení Ateliér Galerie 4, které se pak po řadu let více či méně podílelo na některých akcích galerie.

     Velká změna přišla v roce 2003, kdy se zřizovatelem galerie se stal Karlovarský kraj. Později se podařilo zvýšit rozpočet, počet zaměstnanců, technické vybavení, ale také se zvýšila nezbytná i zbytná administrativa. Galerie 4 uspořádala první ročník festivalu uměleckých projektů s mezinárodní účastí Chebské dvorky, jako česko-německý projekt. Tehdy jsme netušili, že následujících 20 let open air festival přivede do historického centra fotografy, výtvarníky, divadelníky a hudebníky z celé republiky i zahraničí.

     V roce 2009 byla připravena žádost na ROP Severozápad o dotaci na rekonstrukci barokního špýcharu na Art Centrum Galerie 4, která byla v témže roce zamítnuta. Zakrátko byl ROP Severozápad uzavřen a jeho představitelé též (soud se táhne dodnes). Po znovuotevření ROPu a nové žádosti, se v roce 2014 začalo s rekonstrukcí z dotace EU. Vzhledem k nesouladu pravidel použití dotace a reálných potřeb stavby byla dotace vrácena a celou stavbu financoval Karlovarský kraj. V roce 2015, 4.12., přesně po 30 letech byla zahájena nová etapa Galerie 4. Rozšířila se nabídka výstav, workshopů, animačních programů a společenských akcí. Do dobře se rozvíjející činnosti negativně zasáhla pandemie Covidu, ale i v této době galerie uspořádala mezinárodní projekt Vzkaz pro tento den, streamovaný koncert kapely Zrní, představení divadla Buchty a loutky v rámci programu ON/OFF ART, v omezené míře i Chebské dvorky. Jen tato výstava musela počkat. 

 

Kurátor: Mgr. Zbyněk Illek