• Čeština
  • English
  • Deutsch

Normalisation - November 89 - Withdrawal of troops

Dana Kyndrová | Normalizace - Listopad 89 - Odchod vojsk
D. Kyndrová | První máj, Praha, 1979
D. Kyndrová | Listopad 1989
D. Kyndrová | Odchod sovětských vojsk, Milovice, 1991
Trvání: 
19. 1. 2024 - 8. 3. 2024
Autoři: 
Dana Kyndrová

The exhibition of a well-known Czech documentary photographer and curator.